Menu
Mapa webu
rozšířené vyhledávání
Obec Krásný Les
FrýdlantskoKrásný Les

Opravné prostředky

Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí OÚ Krásný Les

  • opravné prostředky proti rozhodnutí OÚ - se podávají prostřednictvím OÚ Krásný Les, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatření OÚ, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starosta.
  • opravné prostředky proti rozhodnutí starosty, úřadovny, se podávají prostřednictvím OÚ a to ve lhůtě stanovené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatření starosty, která odporují zákonu, lze kdykoliv podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu v Liberci. Proti ostatním úkonům obce opravné prostředky nejsou.
  • Soudní přezkoumání - došlo-li rozhodnutím odboru či orgánu obce ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 247 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., v pl. znění - občanského soudního řádu, žalobu k příslušnému obecnímu soudu, v případně v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d) ústavy ČR ústaní stížost k Ústavnímu soudu.

Úřad

Aktuální stavy toků

15.6.2024 08:00

Aktuální výška:

13 cm

15.6.2024 09:10

Aktuální výška:

10 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
Frýdlant - Řasnice normální
Frýdlant normální