Menu
Mapa webu
rozšířené vyhledávání
Obec Krásný Les
FrýdlantskoKrásný Les

Žádosti o informace

Podmínky práva svobodného přístupu k informacím upravuje zákon č. 106/1999 Sb.

Žadatelem o informaci může být právnická nebo fyzická osoba.

Obec Krásný Les poskytuje informace:

1/ zveřejněním (z vlastní iniciativy)

 • na úřední desce OÚ
 • na internetu (www.obecni-urad.net)

2/ na základě žádosti na OÚ - ústní, písemné nebo prostřednictvím el. podatelny na www.obecni-urad.net

 • ústně - bez práva na odvolání nebo soudní přezkum
 • písemně - platí lhůty a právo na odvolání
 • poštovním doručením
 • osobním převzetím žadatele

Lhůty stanovené zákonem pro vyřízení:

 • 3dny - po obdržení žádosti úřad sdělí, že věc nepatří do působnosti OÚ a věc se proto odkládá
 • 7dní - po obdržení žádosti úřad sdělí, že požadovaná věc je zveřejněna a kde
 • 7dní - po obdržení žádosti úřad vyzve žadatele k upřesnění žádosti a stanoví mu lhůtu do 30 dnů od podání výzvy
 • 15dní - po doručení žádosti úřad vydá informaci (tuto lhůtu lze prodloužit o max. 10 dní s tím, že žadatel byl o prodloužení lhůty informován)
 • 15 dní - po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo marném uplynutí lhůty k jejímu poskytnutí, kdy žadatel podal odvolání
 • 15 dní - po uplatnění odvolání rozhodne o odvolání odvolací orgán

Odvolání:

 • podává se u OÚ Krásný Les na podatelně
 • o odvolání proti rozhodnutí, které se týká samostatné působnosti rozhoduje Zastupitelstvo obce Krásný Les
 • o odvolání proti rozhodnutí, které se týká přenesené působnosti rozhoduje Krajský úřad Liberec
 • rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle §247 občanského soudního řádu

Úřad

Aktuální stavy toků

15.6.2024 08:00

Aktuální výška:

13 cm

15.6.2024 09:10

Aktuální výška:

10 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
Frýdlant - Řasnice normální
Frýdlant normální