Menu
Mapa webu
rozšířené vyhledávání
Obec Krásný Les
FrýdlantskoKrásný Les

Nejdůležitější předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů pro činnost OÚ:

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obecním zřízení v platném znění
 • zákon č. 71/1967 Sb., správní řád v pl. znění
 • zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v pl. znění
 • vnitřní předpis o vyřizování stížností
 • zákon či 85/1990 Sb., o právu petičním v pl. znění
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v pl. znění
 • zákon č. 123/1998 Sb., o právu na infomace o životním prostředí v pl. znění
 • zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností v pl. znění
 • zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole v pl. znění
 • zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek v pl. znění
 • zákon č. 37/1973 Sb., o veřejných sbírkách a o loteriích ve znění zákona č. 202/1990 Sb., v pl. znění
 • zákon č. 576/1990 Sb., o rozpočtových pravidlech v pl. znění
 • zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami v pl. znění
 • zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech v pl. znění
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zákon č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách v pl. znění
 • zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě v pl. znění
 • zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství v pl. znění
 • zákon č. 50/1976 Sb., stavební zákon v pl. znění
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v pl. znění
 • zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení v pl. znění
 • zákon č. 94/1963 Sb., o rodině v pl. znění
 • zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu v pl. znění
 • zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění v pl. znění
 • zákon č. 92/1949 Sb., branný zákon v pl. znění
 • zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře v pl. znění

Úřad

Aktuální stavy toků

21.4.2024 07:00

Aktuální výška:

14 cm

21.4.2024 07:40

Aktuální výška:

18 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
Frýdlant - Řasnice normální
Frýdlant normální