Menu
Mapa webu
rozšířené vyhledávání
Obec Krásný Les
FrýdlantskoKrásný Les

rozpočet 2010

Návrh rozpočtu 2010 - p ř í j m y


Název                                                                      Částka            odd pa pol


Daň z příjmů fyzických
osob ze závislé práce
a funkčních požitků                                                  700.000,-                      1111

Daň z příjmů fyzických
osob ze samostatně
výdělečné činnosti                                                   150.000,-                      1112

Daň z příjmů právnických
osob                                                                       800.000,-                      1121

Daň z přidané hodnoty                                           1.450.000,-                      1211

Daň z nemovitosti                                                    270.000,-                       1511

Neinvestič. dotace ze SR                                           47.720,-                       4112

Ostatní neinv. dotace ze SR                                      351.000,-                      4116

Správní poplatky                                                        60.000,-                      1361

Poplatky ze psů                                                          6.000,-                      1341

Poplatek za KO                                                       150.000,-                      1337

Záležitosti lesního
hospodářství                                                            381.000,-             10 39 2111

Pitná voda                                                                   2.000,-             23 10 2111

Záležitosti kultury j.n.                                                 10.000,-             33 92 2132

Bytové hospodářství                                                   11.000,-             36 12 2132

Pohřebnictví                                                                5.000,-             36 32 2131

Příjmy z poskytování služeb                                       20.000,-             61 71 2111

Příjmy z pronájmu pozemků                                         5.000,-             61 71 2131

Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí
a jejich částí                                                               1.000,-             61 71 2132

Příjmy z úhrad dobývacího prostoru                           100.000,-             21 19 2343

Příjmy z úroků                                                            5.000,-             61 71 2141

Příjmy z prodeje pozemků                                          10.000,-             61 71 3111

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Příjmy celkem                                                      4.534.720,--

Vyvěšeno: 2.3.2010                                                   Sejmuto:12.4.2010

 


Návrh rozpočtu 2010 - v ý d a j e
 

Název                                                                         Částka           odd pa pol
Záležitosti lesního
hospodářství                                                             356.000,-            10 39
=================================================================

Provoz veřejné silniční
dopravy                                                                      39.870,-             22 21
=================================================================

Pitná voda                                                                  50.000,-             23 10
=================================================================

Základní škola                                                                                     31 19
- neinvestiční příspěvky
a dotace vlastním PO                                                 500.000,-            31 19 5331
- neinvestiční náklady za
dojíždějící žáky do Frýdlantu                                       150.000,-            31 19 5321
=================================================================

Činnosti knihovnické                                                    20.000,-             33 14
=================================================================

Záležitosti kultury                                                        25.000,-             33 92
=================================================================

Zájmová činnost v kultuře                                             12.000,-             33 99
=================================================================

Tělovýchovná činnost                                                  60.000,-             34 19
=================================================================
Bytové hospodářství                                                   20.000,-              36 12
=================================================================

Veřejné osvětlení                                                    150.000,-               36 31
=================================================================

Pohřebnictví                                                               5.000,-               36 32
=================================================================

Sběr a svoz komunálního
odpadu                                                                   300.000,-               37 22
=================================================================

Požární ochrana                                                        70.000,-              55 12
=================================================================

Místní zastupitelské
orgány                                                                    750.000,-              61 12
=================================================================


Činnost místní správy                                             2.026,850,-             61 71


Výdaje celkem                                                      4.534.720,--
=================================================================


Vyvěšeno: 2.3.2010                                               Sejmuto: 12.4.21010
 

Úřad

Aktuální stavy toků

15.6.2024 08:00

Aktuální výška:

13 cm

15.6.2024 09:40

Aktuální výška:

10 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
Frýdlant - Řasnice normální
Frýdlant normální