Menu
Mapa webu
rozšířené vyhledávání
Obec Krásný Les
FrýdlantskoKrásný Les

rozpočet 2008

R o z p o č e t 2008 - p ř í j m y
Název                             Částka odd pa pol
Daň z příjmů fyzických
osob ze závislé práce
a funkčních požitků                         650.000,-   1111
 
Daň z příjmů fyzických
osob ze samostatně
výdělečné činnosti                           70.000,-    1112
 
Daň z příjmů fyzických osob
z kapitálových výnos                        50.000,-    1113
 
Daň z příjmů právnických
osob                                             750.000,-    1121
 
Daň z přidané hodnoty                1.110.000,-     1211
 
Daň z nemovitosti                          140.000,-    1511
 
Neinvestič. dotace ze SR                 45.330,-    4112
 
Ostatní neinv. dotace ze SR           350.000,-    4116
 
Správní poplatky                             65.000,-    1361
 
Poplatky ze psů                               6.000,-    1341
 
Poplatek za KO                              180.000,-  1337
 
Záležitosti lesního
hospodářství                                   373.000,-       10 39 2111
 
Pitná voda                                          5.000,-       23 10 2111
 
Záležitosti kultury j.n.                        10.000,-       33 92 2132
 
Bytové hospodářství                          11.000,-       36 12 2132
 
Pohřebnictví                                       5.000,-       36 32 2131
 
Příjmy z poskytování služeb               50.000,-      61 71 2111
                                          
Příjmy z pronájmu pozemků                 3.000,-      61 71 2131
 
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí
a jejich částí                                       1.000,-      61 71 2132
 
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru     90.000,-      61 71 2343
 
Příjmy z úroků                                 170.000,-      63 10 2141
 
Příjmy z prodeje pozemků                  50.000,-      61 71 3111
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Příjmy celkem                              4.184.330,--
 
 
 
R o z p o č e t 2008 - v ý d a j e
Název                             Částka   odd pa pol   
Záležitosti lesního
hospodářství                               358.000,- 10 39
==============================================================          
                                            
Provoz veřejné silniční
dopravy                                        40.320,- 22 21
==============================================================
 
Pitná voda                                    50.000,-  23 10
==============================================================
Základní škola                                       31 13
- neinvestiční příspěvky
a dotace vlastním PO                   400.000,- 31 13 5331
- neinvestiční náklady za 
dojíždějící žáky do Frýdlantu        150.000,- 31 13 5321
============================================================== 
Činnosti knihovnické                      15.000,- 33 14
==============================================================                                             
Záležitosti kultury                          15.000,- 33 92
============================================================== 
Zájmová činnost v kultuře                12.000,- 33 99
============================================================== 
Tělovýchovná činnost                       50.000,- 34 19
============================================================== 
Bytové hospodářství                        20.000,- 36 12
============================================================== 
Veřejné osvětlení                          110.000,-  36 31
============================================================== 
Pohřebnictví                                    5.000,-  36 32
============================================================== 
Sběr a svoz komunálního
odpadu                                         260.000,- 37 22
============================================================== 
Požární ochrana                              50.000,- 55 12
============================================================== 
Místní zastupitelské
orgány                                          670.000,- 61 12
==============================================================                                          
Činnost místní správy                  1.979.010,- 61 71
 
Výdaje celkem                              4.184.330,--
==============================================================

Úřad

Aktuální stavy toků

18.7.2024 08:00

Aktuální výška:

12 cm

18.7.2024 08:40

Aktuální výška:

9 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
Frýdlant - Řasnice normální
Frýdlant sucho