Menu
Mapa webu
rozšířené vyhledávání
Obec Krásný Les
FrýdlantskoKrásný Les

rozpočet 2007

R o z p o č e t 2007 - p ř í j m y
Název                             Částka odd pa pol
Daň z příjmů fyzických
osob ze závislé práce
a funkčních požitků                         620.000,-   1111
 
Daň z příjmů fyzických
osob ze samostatně
výdělečné činnosti                          150.000,-    1112
 
Daň z příjmů fyzických osob
z kapitálových výnos                          40.000,-    1113
 
Daň z příjmů právnických
osob                                        740.000,-    1121
 
Daň z přidané hodnoty                      1.090.000,-         1211
 
Daň z nemovitosti                           240.000,-    1511
 
Neinvestič. dotace ze SR                     42.691,-    4112
 
Ostatní neinv. dotace ze SR                 380.000,-    4116
 
Správní poplatky                             65.000,-    1361
 
Poplatky ze psů                               6.000,-    1341
 
Poplatek za KO                              170.000,-    1337
 
Záležitosti lesního
hospodářství                                250.000,- 10 39 2111
 
Pitná voda                                    3.000,- 23 10 2111
 
Záležitosti kultury j.n.                     14.000,- 33 92 2132
 
Bytové hospodářství                          11.000,- 36 12 2132
 
Pohřebnictví                                  5.000,- 36 32 2131
 
Příjmy z poskytování služeb                  25.000,- 61 71 2111
                                          
Příjmy z pronájmu pozemků                     2.000,- 61 71 2131
 
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí
a jejich částí                                2.000,- 61 71 2132
 
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru           90.000,- 61 71 2343
 
Příjmy z úroků                               11.000,- 63 10 2141
 
Příjmy z prodeje pozemků                     20.000,- 61 71 3111
 
-----------------------------------------------------------------
Příjmy celkem                              3.976.691,-
 
 
 
R o z p o č e t 2007 - v ý d a j e
Název                             Částka   odd pa pol   
Záležitosti lesního
hospodářství                               350.000,- 10 39
=======================================================================          
                                            
Provoz veřejné silniční
dopravy                                    40.590,- 22 21
=======================================================================
 
Pitná voda                                 10.000,-  23 10
=======================================================================
 
Základní škola                                       31 13
- neinvestiční příspěvky
a dotace vlastním PO                       300.000,- 31 13 5331
- neinvestiční náklady za
dojíždějící žáky do Frýdlantu              100.000,- 31 13 5321
======================================================================
 
Činnosti knihovnické                       15.000,- 33 14
======================================================================
                                             
Záležitosti kultury                        15.000,- 33 92
======================================================================
 
Zájmová činnost v kultuře                  12.000,- 33 99
======================================================================
 
Tělovýchovná činnost                       40.000,- 34 19
======================================================================
 
Bytové hospodářství                        15.000,- 36 12
======================================================================
 
Veřejné osvětlení                          90.000,- 36 31
======================================================================
 
Pohřebnictví                                5.000,- 36 32
======================================================================
 
Sběr a svoz komunálního
odpadu                                     240.000,- 37 22
======================================================================
 
Požární ochrana                            50.000,- 55 12
======================================================================
 
Místní zastupitelské
orgány                                     670.000,- 61 12
======================================================================
                                          
Činnost místní správy                    2.024.101,- 61 71
 
Výdaje celkem                              3.976.691,-
=======================================================

Úřad

Aktuální stavy toků

23.5.2024 03:00

Aktuální výška:

14 cm

23.5.2024 04:10

Aktuální výška:

10 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
Frýdlant - Řasnice normální
Frýdlant normální