Menu
Mapa webu
rozšířené vyhledávání
Obec Krásný Les
FrýdlantskoKrásný Les

rozpočet 2006

Lic: D1LS OrgNum: 2029 * * * U C R - G O R D I C * * * UCRHR052 01012003 
IČO: 00672009 - Oú Krásný Les 2029 List: 1 Čas: 13h49m34s Datum: 03.08.2004
*********************************************************************************************************
* K N I H A R O Z P O Č T U III. V KČ *
* období : 12/2003 *
*********************************************************************************************************
H Datum Č.dokl Su Au OdPa Pol Zj Uz Orj Org Rozp. schválený Úpravy rozpočtu Rozp. upravený AS

;Základní běžný účet;;Bez ODPA;Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.:;;;
3 12/31 000333 231 10 1111
3 12/31 003333 231 10 1111
3 12/31 004444 231 10 1111 28.000,00
MS/11 231 10 1111 530.000,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*P 231 10 1111 530.000,00 28.000,00 558.000,00

;Základní běžný účet;;Bez ODPA;Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ:;;;
3 12/31 000333 231 10 1112
3 12/31 003333 231 10 1112
MS/11 231 10 1112 70.000,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*P 231 10 1112 70.000,00 70.000,00

;Základní běžný účet;;Bez ODPA;Daň z příjmů právnických osob:;;;
3 12/31 000333 231 10 1121
3 12/31 003333 231 10 1121
MS/11 231 10 1121 480.000,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*P 231 10 1121 480.000,00 480.000,00

;Základní běžný účet;;Bez ODPA;Daň z přidané hodnoty:;;;
3 12/31 004444 231 10 1211 61.000,00
MS/11 231 10 1211 750.000,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*P 231 10 1211 750.000,00 61.000,00 811.000,00

;Základní běžný účet;;Bez ODPA;Daň z nemovitostí:;;;
3 12/31 004444 231 10 1511 27.000,00
MS/11 231 10 1511 170.000,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*P 231 10 1511 170.000,00 27.000,00 197.000,00

;Základní běžný účet;;Bez ODPA;Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV:;;;
MS/11 231 10 4112 30.281,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*P 231 10 4112 30.281,00 30.281,00

;Základní běžný účet;;Bez ODPA;Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo:;;;
3 12/31 004444 231 10 4116 67.000,00
MS/11 231 10 4116 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*U 231 10 4116 67.000,00 67.000,00

;Základní běžný účet;;Bez ODPA;Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo
:;Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce;;
MS/11 231 10 4116 13101 565.000,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*U 231 10 4116 13101 565.000,00 565.000,00
*P 231 10 4116 565.000,00 67.000,00 632.000,00

;Základní běžný účet;;Bez ODPA;Neinvestiční přijaté dotace od krajů:;;;
Lic: D1LS OrgNum: 2029 * * * U C R - G O R D I C * * * UCRHR052 01012003 
IČO: 00672009 - Oú Krásný Les 2029 List: 2 Čas: 13h49m34s Datum: 03.08.2004
*********************************************************************************************************
* K N I H A R O Z P O Č T U III. V KČ *
* období : 12/2003 *
*********************************************************************************************************
H Datum Č.dokl Su Au OdPa Pol Zj Uz Orj Org Rozp. schválený Úpravy rozpočtu Rozp. upravený AS

3 12/31 004444 231 10 4122 969.000,00
MS/11 231 10 4122 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*P 231 10 4122 969.000,00 969.000,00

;Základní běžný účet;;Bez ODPA;Převody z ostatních vlastních fondů:;;;
3 12/31 004444 231 10 4132 100.000,00
MS/11 231 10 4132 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*P 231 10 4132 100.000,00 100.000,00

;Základní běžný účet;;Bez ODPA;Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech:;;;
MS/11 231 10 8115 100.000,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*P 231 10 8115 100.000,00 100.000,00
*R 231 10 2.695.281,00 1.252.000,00 3.947.281,00

;Základní běžný účet;;Základní školy;Neinvestiční dotace obcím:;;;
3 12/31 006666 231 10 3113 5321 27.000,00
MS/11 231 10 3113 5321
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*P 231 10 3113 5321 27.000,00 27.000,00

;Základní běžný účet;;Základní školy;Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ:;;;
3 12/31 006666 231 10 3113 5331 600.119,00
MS/11 231 10 3113 5331
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*P 231 10 3113 5331 600.119,00 600.119,00
*R 231 10 3113 627.119,00 627.119,00
*A 231 10 2.695.281,00 1.879.119,00 4.574.400,00

;Základní běžný účet;;Bez ODPA;Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.:;;;
MS/11 231 20 1111 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

;Základní běžný účet;;Bez ODPA;Poplatky za znečišťování ovzduší:;;;
3 12/31 004444 231 20 1332 25.000,00-
MS/11 231 20 1332 25.000,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*P 231 20 1332 25.000,00 25.000,00-

;Základní běžný účet;;Bez ODPA;Poplatek za likvidaci komunálního odpadu:;;;
3 12/31 004444 231 20 1337 27.000,00-
MS/11 231 20 1337 163.000,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*P 231 20 1337 163.000,00 27.000,00- 136.000,00

;Základní běžný účet;;Bez ODPA;Poplatek ze psů:;;;
3 12/31 004444 231 20 1341
3 12/31 005555 231 20 1341 5.000,00-
MS/11 231 20 1341 6.000,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*P 231 20 1341 6.000,00 5.000,00- 1.000,00

Lic: D1LS OrgNum: 2029 * * * U C R - G O R D I C * * * UCRHR052 01012003 
IČO: 00672009 - Oú Krásný Les 2029 List: 3 Čas: 13h49m34s Datum: 03.08.2004
*********************************************************************************************************
* K N I H A R O Z P O Č T U III. V KČ *
* období : 12/2003 *
*********************************************************************************************************
H Datum Č.dokl Su Au OdPa Pol Zj Uz Orj Org Rozp. schválený Úpravy rozpočtu Rozp. upravený AS

;Základní běžný účet;;Bez ODPA;Správní poplatky:;;;
3 12/31 004444 231 20 1361 5.000,00
MS/11 231 20 1361 60.000,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*P 231 20 1361 60.000,00 5.000,00 65.000,00
*R 231 20 254.000,00 52.000,00- 202.000,00

;Základní běžný účet;;Ostatní záležitosti lesního hospodářství;Příjmy z poskytování služeb a výrobků:;;;
3 12/31 004444 231 20 1039 2111 144.000,00-
MS/11 231 20 1039 2111 350.000,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*R 231 20 1039 350.000,00 144.000,00- 206.000,00

;Základní běžný účet;;Pitná voda;Příjmy z poskytování služeb a výrobků:;;;
3 12/31 004444 231 20 2310 2111 7.000,00
MS/11 231 20 2310 2111 23.000,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*R 231 20 2310 23.000,00 7.000,00 30.000,00

;Základní běžný účet;;Zájmová činnost v kultuře;Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí:;;;
3 12/31 004444 231 20 3392 2132 3.000,00-
MS/11 231 20 3392 2132 14.000,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*R 231 20 3392 14.000,00 3.000,00- 11.000,00

;Základní běžný účet;;Bytové hospodářství;Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí:;;;
MS/11 231 20 3612 2132 11.000,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*R 231 20 3612 11.000,00 11.000,00

;Základní běžný účet;;Veřejné osvětlení;Příjmy z poskytování služeb a výrobků:;;;
3 12/31 004444 231 20 3631 2111 168.354,00
3 12/31 003333 231 20 3631 2111 99.900,00-
MS/11 231 20 3631 2111
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*R 231 20 3631 68.454,00 68.454,00

;Základní běžný účet;;Pohřebnictví;Příjmy z pronájmu pozemků:;;;
3 12/31 004444 231 20 3632 2131 2.000,00-
MS/11 231 20 3632 2131 2.000,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*R 231 20 3632 2.000,00 2.000,00-

;Základní běžný účet;;Sběr a svoz komunálních odpadů;Příjmy z poskytování služeb a výrobků:;;;
3 12/31 004444 231 20 3722 2111 1.000,00
MS/11 231 20 3722 2111
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*R 231 20 3722 1.000,00 1.000,00

;Základní běžný účet;;Činnost místní správy;Příjmy z poskytování služeb a výrobků:;;;
3 12/31 004444 231 20 6171 2111 22.000,00
MS/11 231 20 6171 2111 15.000,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*P 231 20 6171 2111 15.000,00 22.000,00 37.000,00
Lic: D1LS OrgNum: 2029 * * * U C R - G O R D I C * * * UCRHR052 01012003 
IČO: 00672009 - Oú Krásný Les 2029 List: 4 Čas: 13h49m34s Datum: 03.08.2004
*********************************************************************************************************
* K N I H A R O Z P O Č T U III. V KČ *
* období : 12/2003 *
*********************************************************************************************************
H Datum Č.dokl Su Au OdPa Pol Zj Uz Orj Org Rozp. schválený Úpravy rozpočtu Rozp. upravený AS


;Základní běžný účet;;Činnost místní správy;Příjmy z pronájmu pozemků:;;;
3 12/31 004444 231 20 6171 2131 4.000,00
3 12/31 005555 231 20 6171 2131 8.000,00-
MS/11 231 20 6171 2131 6.500,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*P 231 20 6171 2131 6.500,00 4.000,00- 2.500,00

;Základní běžný účet;;Činnost místní správy;Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí:;;;
3 12/31 004444 231 20 6171 2132 2.000,00
3 12/31 005555 231 20 6171 2132 4.000,00-
MS/11 231 20 6171 2132 2.000,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*P 231 20 6171 2132 2.000,00 2.000,00-

;Základní běžný účet;;Činnost místní správy;Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros:;;;
3 12/31 004444 231 20 6171 2343 215.000,00
3 12/31 003333 231 20 6171 2343 100.000,00-
MS/11 231 20 6171 2343
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*P 231 20 6171 2343 115.000,00 115.000,00

;Základní běžný účet;;Činnost místní správy;Příjmy z prodeje pozemků:;;;
3 12/31 004444 231 20 6171 3111 9.000,00
MS/11 231 20 6171 3111 5.000,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*P 231 20 6171 3111 5.000,00 9.000,00 14.000,00
*R 231 20 6171 28.500,00 140.000,00 168.500,00

;Základní běžný účet;;Obecné příjmy a výdaje z finančních operací;Příjmy z úroků (část):;;;
3 12/31 004444 231 20 6310 2141 20.000,00-
MS/11 231 20 6310 2141 40.000,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*R 231 20 6310 40.000,00 20.000,00- 20.000,00
*A 231 20 722.500,00 4.546,00- 717.954,00

;Základní běžný účet;ZB+ - vřdajovř ˙Ŕet;Správa v lesním hospodářství;Nákup ostatních služeb:;;;
MS/11 231 30 1036 5169 56.000,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*R 231 30 1036 56.000,00 56.000,00

;Základní běžný účet;ZB+ - vřdajovř ˙Ŕet;Ostatní záležitosti lesního hospodářství;Ostatní osobní výdaje:;;;
3 12/31 006666 231 30 1039 5021 3.000,00
MS/11 231 30 1039 5021
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*P 231 30 1039 5021 3.000,00 3.000,00

;Základní běžný účet;ZB+ - vřdajovř ˙Ŕet;Ostatní záležitosti lesního hospodářství;Nákup materiálu j.n.:;;;
3 12/31 006666 231 30 1039 5139 116.000,00-
MS/11 231 30 1039 5139 136.000,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*P 231 30 1039 5139 136.000,00 116.000,00- 20.000,00

;Základní běžný účet;ZB+ - vřdajovř ˙Ŕet;Ostatní záležitosti lesního hospodářství;Pohonné hmoty a maziva:;;;
Lic: D1LS OrgNum: 2029 * * * U C R - G O R D I C * * * UCRHR052 01012003 
IČO: 00672009 - Oú Krásný Les 2029 List: 5 Čas: 13h49m34s Datum: 03.08.2004
*********************************************************************************************************
* K N I H A R O Z P O Č T U III. V KČ *
* období : 12/2003 *
*********************************************************************************************************
H Datum Č.dokl Su Au OdPa Pol Zj Uz Orj Org Rozp. schválený Úpravy rozpočtu Rozp. upravený AS

3 12/31 006666 231 30 1039 5156 3.000,00
MS/11 231 30 1039 5156
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*P 231 30 1039 5156 3.000,00 3.000,00

;Základní běžný účet;ZB+ - vřdajovř ˙Ŕet;Ostatní záležitosti lesního hospodářství;Nákup ostatních služeb:;;;
3 12/31 006666 231 30 1039 5169 116.000,00
MS/11 231 30 1039 5169 75.000,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*P 231 30 1039 5169 75.000,00 116.000,00 191.000,00

;Základní běžný účet;ZB+ - vřdajovř ˙Ŕet;Ostatní záležitosti lesního hospodářství;Cestovné (tuzemské i zahraniční)
:;;;
3 12/31 003333 231 30 1039 5173 5.000,00
MS/11 231 30 1039 5173
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*P 231 30 1039 5173 5.000,00 5.000,00
*R 231 30 1039 211.000,00 11.000,00 222.000,00

;Základní běžný účet;ZB+ - vřdajovř ˙Ŕet;Dálnice;Výdaje na dopravní územní obslužnost:;;;
3 12/31 003333 231 30 2211 5193 42.000,00
MS/11 231 30 2211 5193
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*R 231 30 2211 42.000,00 42.000,00

;Základní běžný účet;ZB+ - vřdajovř ˙Ŕet;Silnice;Nákup ostatních služeb:;;;
3 12/31 006666 231 30 2212 5169 80.000,00-
MS/11 231 30 2212 5169 80.000,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*P 231 30 2212 5169 80.000,00 80.000,00-

;Základní běžný účet;ZB+ - vřdajovř ˙Ŕet;Silnice;Opravy a udržování:;;;
3 12/31 006666 231 30 2212 5171 100.000,00
MS/11 231 30 2212 5171
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*P 231 30 2212 5171 100.000,00 100.000,00
*R 231 30 2212 80.000,00 20.000,00 100.000,00

;Základní běžný účet;ZB+ - vřdajovř ˙Ŕet;Provoz veřejné silniční dopravy;Výdaje na dopravní územní obslužnost:;;;
MS/11 231 30 2221 5193 42.000,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*R 231 30 2221 42.000,00 42.000,00

;Základní běžný účet;ZB+ - vřdajovř ˙Ŕet;Pitná voda;Ostatní osobní výdaje:;;;
3 12/31 006666 231 30 2310 5021 5.000,00-
MS/11 231 30 2310 5021 6.000,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*P 231 30 2310 5021 6.000,00 5.000,00- 1.000,00

;Základní běžný účet;ZB+ - vřdajovř ˙Ŕet;Pitná voda;Opravy a udržování:;;;
3 12/31 006666 231 30 2310 5171 4.000,00-
MS/11 231 30 2310 5171 10.000,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*P 231 30 2310 5171 10.000,00 4.000,00- 6.000,00
Lic: D1LS OrgNum: 2029 * * * U C R - G O R D I C * * * UCRHR052 01012003 
IČO: 00672009 - Oú Krásný Les 2029 List: 6 Čas: 13h49m34s Datum: 03.08.2004
*********************************************************************************************************
* K N I H A R O Z P O Č T U III. V KČ *
* období : 12/2003 *
*********************************************************************************************************
H Datum Č.dokl Su Au OdPa Pol Zj Uz Orj Org Rozp. schválený Úpravy rozpočtu Rozp. upravený AS

*R 231 30 2310 16.000,00 9.000,00- 7.000,00

;Základní běžný účet;ZB+ - vřdajovř ˙Ŕet;Předškolní zařízení;Nákup ostatních služeb:;;;
3 12/31 003333 231 30 3111 5169 3.000,00
MS/11 231 30 3111 5169
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*R 231 30 3111 3.000,00 3.000,00

;Základní běžný účet;ZB+ - vřdajovř ˙Ŕet;Základní školy;Nákup materiálu j.n.:;;;
3 12/31 003333 231 30 3113 5139 8.000,00
MS/11 231 30 3113 5139
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*P 231 30 3113 5139 8.000,00 8.000,00

;Základní běžný účet;ZB+ - vřdajovř ˙Ŕet;Základní školy;Nákup ostatních paliv a energie:;;;
3 12/31 003333 231 30 3113 5159 155.000,00
MS/11 231 30 3113 5159
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*P 231 30 3113 5159 155.000,00 155.000,00

;Základní běžný účet;ZB+ - vřdajovř ˙Ŕet;Základní školy;Služby telekomunikací a radiokomunikací:;;;
3 12/31 003333 231 30 3113 5162 9.000,00
MS/11 231 30 3113 5162
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*P 231 30 3113 5162 9.000,00 9.000,00

;Základní běžný účet;ZB+ - vřdajovř ˙Ŕet;Základní školy;Cestovné (tuzemské i zahraniční):;;;
3 12/31 003333 231 30 3113 5173 10.000,00
MS/11 231 30 3113 5173
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*P 231 30 3113 5173 10.000,00 10.000,00

;Základní běžný účet;ZB+ - vřdajovř ˙Ŕet;Základní školy;:;;;
MS/11 231 30 3113 5321 95.000,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*P 231 30 3113 5321 95.000,00 95.000,00

;Základní běžný účet;ZB+ - vřdajovř ˙Ŕet;Základní školy;Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ:;;;
MS/11 231 30 3113 5331 544.881,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*P 231 30 3113 5331 544.881,00 544.881,00
*R 231 30 3113 639.881,00 182.000,00 821.881,00

;Základní běžný účet;ZB+ - vřdajovř ˙Ŕet;Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání;Nákup ostatních služeb:;;;
3 12/31 003333 231 30 3141 5169 12.000,00
MS/11 231 30 3141 5169
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*R 231 30 3141 12.000,00 12.000,00

;Základní běžný účet;ZB+ - vřdajovř ˙Ŕet;Činnosti knihovnické;Ostatní osobní výdaje:;;;
MS/11 231 30 3314 5021 5.000,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*P 231 30 3314 5021 5.000,00 5.000,00

Lic: D1LS OrgNum: 2029 * * * U C R - G O R D I C * * * UCRHR052 01012003 
IČO: 00672009 - Oú Krásný Les 2029 List: 7 Čas: 13h49m34s Datum: 03.08.2004
*********************************************************************************************************
* K N I H A R O Z P O Č T U III. V KČ *
* období : 12/2003 *
*********************************************************************************************************
H Datum Č.dokl Su Au OdPa Pol Zj Uz Orj Org Rozp. schválený Úpravy rozpočtu Rozp. upravený AS

;Základní běžný účet;ZB+ - vřdajovř ˙Ŕet;Činnosti knihovnické;Knihy, učební pomůcky a tisk:;;;
3 12/31 006666 231 30 3314 5136 2.000,00-
3 12/31 003333 231 30 3314 5136 2.000,00
MS/11 231 30 3314 5136 5.000,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*P 231 30 3314 5136 5.000,00 5.000,00
*R 231 30 3314 10.000,00 10.000,00

;Základní běžný účet;ZB+ - vřdajovř ˙Ŕet;Zájmová činnost v kultuře;Nákup materiálu j.n.:;;;
3 12/31 006666 231 30 3392 5139 11.000,00
MS/11 231 30 3392 5139
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*P 231 30 3392 5139 11.000,00 11.000,00

;Základní běžný účet;ZB+ - vřdajovř ˙Ŕet;Zájmová činnost v kultuře;Nákup ostatních služeb:;;;
3 12/31 006666 231 30 3392 5169 3.000,00
MS/11 231 30 3392 5169
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*P 231 30 3392 5169 3.000,00 3.000,00

;Základní běžný účet;ZB+ - vřdajovř ˙Ŕet;Zájmová činnost v kultuře;Opravy a udržování:;;;
3 12/31 006666 231 30 3392 5171 4.000,00-
MS/11 231 30 3392 5171 5.000,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*P 231 30 3392 5171 5.000,00 4.000,00- 1.000,00
*R 231 30 3392 5.000,00 10.000,00 15.000,00

;Základní běžný účet;ZB+ - vřdajovř ˙Ŕet;Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.;Nákup materiálu j.n.:;;;
3 12/31 003333 231 30 3399 5139 1.000,00
MS/11 231 30 3399 5139 1.000,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*P 231 30 3399 5139 1.000,00 1.000,00 2.000,00

;Základní běžný účet;ZB+ - vřdajovř ˙Ŕet;Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.;Věcné dary:;;;
MS/11 231 30 3399 5194 6.500,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*P 231 30 3399 5194 6.500,00 6.500,00
*R 231 30 3399 7.500,00 1.000,00 8.500,00

;Základní běžný účet;ZB+ - vřdajovř ˙Ŕet;Ostatní tělovýchovná činnost;Nákup materiálu j.n.:;;;
3 12/31 003333 231 30 3419 5139 3.000,00
MS/11 231 30 3419 5139
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*P 231 30 3419 5139 3.000,00 3.000,00

;Základní běžný účet;ZB+ - vřdajovř ˙Ŕet;Ostatní tělovýchovná činnost;Elektrická energie:;;;
MS/11 231 30 3419 5154 9.500,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*P 231 30 3419 5154 9.500,00 9.500,00

;Základní běžný účet;ZB+ - vřdajovř ˙Ŕet;Ostatní tělovýchovná činnost;Opravy a udržování:;;;
3 12/31 006666 231 30 3419 5171 20.000,00-
MS/11 231 30 3419 5171 20.000,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lic: D1LS OrgNum: 2029 * * * U C R - G O R D I C * * * UCRHR052 01012003 
IČO: 00672009 - Oú Krásný Les 2029 List: 8 Čas: 13h49m34s Datum: 03.08.2004
********************************************************************************************************
* K N I H A R O Z P O Č T U III. V KČ *
* období : 12/2003 *

********************************************************************************************************

H Datum Č.dokl Su Au OdPa Pol Zj Uz Orj Org Rozp. schválený Úpravy rozpočtu Rozp. upravený AS

*P 231 30 3419 5171 20.000,00 20.000,00-
*R 231 30 3419 29.500,00 17.000,00- 12.500,00

;Základní běžný účet;ZB+ - vřdajovř ˙Ŕet;Bytové hospodářství;Nákup materiálu j.n.:;;;
3 12/31 003333 231 30 3612 5139 4.000,00
MS/11 231 30 3612 5139
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*P 231 30 3612 5139 4.000,00 4.000,00

;Základní běžný účet;ZB+ - vřdajovř ˙Ŕet;Bytové hospodářství;Opravy a udržování:;;;
3 12/31 006666 231 30 3612 5171 12.000,00-
MS/11 231 30 3612 5171 15.000,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*P 231 30 3612 5171 15.000,00 12.000,00- 3.000,00
*R 231 30 3612 15.000,00 8.000,00- 7.000,00

;Základní běžný účet;ZB+ - vřdajovř ˙Ŕet;Veřejné osvětlení;Nákup materiálu j.n.:;;;
MS/11 231 30 3631 5139 5.000,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*P 231 30 3631 5139 5.000,00 5.000,00

;Základní běžný účet;ZB+ - vřdajovř ˙Ŕet;Veřejné osvětlení;Elektrická energie:;;;
3 12/31 006666 231 30 3631 5154 7.000,00-
MS/11 231 30 3631 5154 65.000,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*P 231 30 3631 5154 65.000,00 7.000,00- 58.000,00

;Základní běžný účet;ZB+ - vřdajovř ˙Ŕet;Veřejné osvětlení;Opravy a udržování:;;;
MS/11 231 30 3631 5171 5.000,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*P 231 30 3631 5171 5.000,00 5.000,00
*R 231 30 3631 75.000,00 7.000,00- 68.000,00

;Základní běžný účet;ZB+ - vřdajovř ˙Ŕet;Pohřebnictví;Opravy a udržování:;;;
3 12/31 006666 231 30 3632 5171 30.000,00-
MS/11 231 30 3632 5171 30.000,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*R 231 30 3632 30.000,00 30.000,00-

;Základní běžný účet;ZB+ - vřdajovř ˙Ŕet;Sběr a svoz komunálních odpadů;Ostatní osobní výdaje:;;;
MS/11 231 30 3722 5021 12.000,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*P 231 30 3722 5021 12.000,00 12.000,00

;Základní běžný účet;ZB+ - vřdajovř ˙Ŕet;Sběr a svoz komunálních odpadů
;Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan:;;;
MS/11 231 30 3722 5031 3.000,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*P 231 30 3722 5031 3.000,00 3.000,00

;Základní běžný účet;ZB+ - vřdajovř ˙Ŕet;Sběr a svoz komunálních odpadů;Nákup materiálu j.n.:;;;
MS/11 231 30 3722 5139 2.000,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*P 231 30 3722 5139 2.000,00 2.000,00
Lic: D1LS OrgNum: 2029 * * * U C R - G O R D I C * * * UCRHR052 01012003 
IČO: 00672009 - Oú Krásný Les 2029 List: 9 Čas: 13h49m34s Datum: 03.08.2004
*********************************************************************************************************
* K N I H A R O Z P O Č T U III. V KČ *
* období : 12/2003 *
*********************************************************************************************************
H Datum Č.dokl Su Au OdPa Pol Zj Uz Orj Org Rozp. schválený Úpravy rozpočtu Rozp. upravený AS


;Základní běžný účet;ZB+ - vřdajovř ˙Ŕet;Sběr a svoz komunálních odpadů;Nákup ostatních služeb:;;;
3 12/31 003333 231 30 3722 5169 6.000,00
MS/11 231 30 3722 5169 170.000,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*P 231 30 3722 5169 170.000,00 6.000,00 176.000,00

;Základní běžný účet;ZB+ - vřdajovř ˙Ŕet;Sběr a svoz komunálních odpadů;Opravy a udržování:;;;
MS/11 231 30 3722 5171 5.000,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*P 231 30 3722 5171 5.000,00 5.000,00
*R 231 30 3722 192.000,00 6.000,00 198.000,00

;Základní běžný účet;ZB+ - vřdajovř ˙Ŕet;Požární ochrana - dobrovolná část;Drobný hmotný dlouhodobý majetek:;;;
MS/11 231 30 5512 5137 9.000,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*P 231 30 5512 5137 9.000,00 9.000,00

;Základní běžný účet;ZB+ - vřdajovř ˙Ŕet;Požární ochrana - dobrovolná část;Nákup materiálu j.n.:;;;
MS/11 231 30 5512 5139 5.000,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*P 231 30 5512 5139 5.000,00 5.000,00

;Základní běžný účet;ZB+ - vřdajovř ˙Ŕet;Požární ochrana - dobrovolná část;Pevná paliva:;;;
MS/11 231 30 5512 5155 3.000,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*P 231 30 5512 5155 3.000,00 3.000,00

;Základní běžný účet;ZB+ - vřdajovř ˙Ŕet;Požární ochrana - dobrovolná část;Pohonné hmoty a maziva:;;;
3 12/31 006666 231 30 5512 5156 6.000,00-
MS/11 231 30 5512 5156 11.000,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*P 231 30 5512 5156 11.000,00 6.000,00- 5.000,00

;Základní běžný účet;ZB+ - vřdajovř ˙Ŕet;Požární ochrana - dobrovolná část;Nákup ostatních paliv a energie:;;;
3 12/31 006666 231 30 5512 5159 7.000,00
MS/11 231 30 5512 5159 8.000,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*P 231 30 5512 5159 8.000,00 7.000,00 15.000,00

;Základní běžný účet;ZB+ - vřdajovř ˙Ŕet;Požární ochrana - dobrovolná část;Služby peněžních ústavů:;;;
3 12/31 003333 231 30 5512 5163 12.000,00
MS/11 231 30 5512 5163
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*P 231 30 5512 5163 12.000,00 12.000,00

;Základní běžný účet;ZB+ - vřdajovř ˙Ŕet;Požární ochrana - dobrovolná část;Nákup ostatních služeb:;;;
3 12/31 003333 231 30 5512 5169 8.000,00
MS/11 231 30 5512 5169
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*P 231 30 5512 5169 8.000,00 8.000,00

;Základní běžný účet;ZB+ - vřdajovř ˙Ŕet;Požární ochrana - dobrovolná část;Opravy a udržování:;;;
3 12/31 006666 231 30 5512 5171 14.000,00-
Lic: D1LS OrgNum: 2029 * * * U C R - G O R D I C * * * UCRHR052 01012003 
IČO: 00672009 - Oú Krásný Les 2029 List: 10 Čas: 13h49m34s Datum: 03.08.2004
*********************************************************************************************************
* K N I H A R O Z P O Č T U III. V KČ *
* období : 12/2003 *
********************************************************************************************************
H Datum Č.dokl Su Au OdPa Pol Zj Uz Orj Org Rozp. schválený Úpravy rozpočtu Rozp. upravený AS

MS/11 231 30 5512 5171 24.000,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*P 231 30 5512 5171 24.000,00 14.000,00- 10.000,00
*R 231 30 5512 60.000,00 7.000,00 67.000,00

;Základní běžný účet;ZB+ - vřdajovř ˙Ŕet;Zastupitelstva obcí;Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů:;;;
3 12/31 006666 231 30 6112 5023 196.000,00-
MS/11 231 30 6112 5023 624.800,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*P 231 30 6112 5023 624.800,00 196.000,00- 428.800,00

;Základní běžný účet;ZB+ - vřdajovř ˙Ŕet;Zastupitelstva obcí;Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan:;;;
3 12/31 006666 231 30 6112 5031 84.000,00
MS/11 231 30 6112 5031
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*P 231 30 6112 5031 84.000,00 84.000,00

;Základní běžný účet;ZB+ - vřdajovř ˙Ŕet;Zastupitelstva obcí;Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění:;;;
3 12/31 006666 231 30 6112 5032 29.000,00
MS/11 231 30 6112 5032
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*P 231 30 6112 5032 29.000,00 29.000,00

;Základní běžný účet;ZB+ - vřdajovř ˙Ŕet;Zastupitelstva obcí;Cestovné (tuzemské i zahraniční):;;;
MS/11 231 30 6112 5173 39.600,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*P 231 30 6112 5173 39.600,00 39.600,00
*R 231 30 6112 664.400,00 83.000,00- 581.400,00

;Základní běžný účet;ZB+ - vřdajovř ˙Ŕet;Činnost místní správy;Platy zaměstnanců v pracovním poměru:;;;
3 12/31 006666 231 30 6171 5011 122.000,00
MS/11 231 30 6171 5011 229.000,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*U 231 30 6171 5011 229.000,00 122.000,00 351.000,00

;Základní běžný účet;ZB+ - vřdajovř ˙Ŕet;Činnost místní správy;Platy zaměstnanců v pracovním poměru
:;Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce;;
MS/11 231 30 6171 5011 13101 367.000,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*U 231 30 6171 5011 13101 367.000,00 367.000,00
*P 231 30 6171 5011 596.000,00 122.000,00 718.000,00

;Základní běžný účet;ZB+ - vřdajovř ˙Ŕet;Činnost místní správy;Ostatní osobní výdaje:;;;
MS/11 231 30 6171 5021 7.500,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*P 231 30 6171 5021 7.500,00 7.500,00

;Základní běžný účet;ZB+ - vřdajovř ˙Ŕet;Činnost místní správy;Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
:;;;
3 12/31 006666 231 30 6171 5031 49.000,00-
MS/11 231 30 6171 5031 92.000,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*U 231 30 6171 5031 92.000,00 49.000,00- 43.000,00

Lic: D1LS OrgNum: 2029 * * * U C R - G O R D I C * * * UCRHR052 01012003 
IČO: 00672009 - Oú Krásný Les 2029 List: 11 Čas: 13h49m34s Datum: 03.08.2004
*********************************************************************************************************
* K N I H A R O Z P O Č T U III. V KČ *
* období : 12/2003 *
*********************************************************************************************************
H Datum Č.dokl Su Au OdPa Pol Zj Uz Orj Org Rozp. schválený Úpravy rozpočtu Rozp. upravený AS

;Základní běžný účet;ZB+ - vřdajovř ˙Ŕet;Činnost místní správy;Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
:;Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce;;
MS/11 231 30 6171 5031 13101 147.000,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*U 231 30 6171 5031 13101 147.000,00 147.000,00
*P 231 30 6171 5031 239.000,00 49.000,00- 190.000,00

;Základní běžný účet;ZB+ - vřdajovř ˙Ŕet;Činnost místní správy;Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění:;;;
3 12/31 006666 231 30 6171 5032 20.000,00-
MS/11 231 30 6171 5032 32.000,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*U 231 30 6171 5032 32.000,00 20.000,00- 12.000,00

;Základní běžný účet;ZB+ - vřdajovř ˙Ŕet;Činnost místní správy;Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
:;Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce;;
MS/11 231 30 6171 5032 13101 51.000,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*U 231 30 6171 5032 13101 51.000,00 51.000,00
*P 231 30 6171 5032 83.000,00 20.000,00- 63.000,00

;Základní běžný účet;ZB+ - vřdajovř ˙Ŕet;Činnost místní správy;Prádlo, oděv a obuv:;;;
3 12/31 006666 231 30 6171 5134 12.000,00
3 12/31 003333 231 30 6171 5134 33.000,00
MS/11 231 30 6171 5134
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*P 231 30 6171 5134 45.000,00 45.000,00

;Základní běžný účet;ZB+ - vřdajovř ˙Ŕet;Činnost místní správy;Knihy, učební pomůcky a tisk:;;;
3 12/31 006666 231 30 6171 5136 20.000,00
MS/11 231 30 6171 5136 20.000,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*P 231 30 6171 5136 20.000,00 20.000,00 40.000,00

;Základní běžný účet;ZB+ - vřdajovř ˙Ŕet;Činnost místní správy;Drobný hmotný dlouhodobý majetek:;;;
3 12/31 006666 231 30 6171 5137 58.000,00-
MS/11 231 30 6171 5137 146.000,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*P 231 30 6171 5137 146.000,00 58.000,00- 88.000,00

;Základní běžný účet;ZB+ - vřdajovř ˙Ŕet;Činnost místní správy;Nákup materiálu j.n.:;;;
3 12/31 006666 231 30 6171 5139 160.000,00
MS/11 231 30 6171 5139 10.000,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*P 231 30 6171 5139 10.000,00 160.000,00 170.000,00

;Základní běžný účet;ZB+ - vřdajovř ˙Ŕet;Činnost místní správy;Pohonné hmoty a maziva:;;;
3 12/31 006666 231 30 6171 5156 14.000,00
MS/11 231 30 6171 5156 50.000,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*P 231 30 6171 5156 50.000,00 14.000,00 64.000,00

;Základní běžný účet;ZB+ - vřdajovř ˙Ŕet;Činnost místní správy;Nákup ostatních paliv a energie:;;;
MS/11 231 30 6171 5159 22.000,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lic: D1LS OrgNum: 2029 * * * U C R - G O R D I C * * * UCRHR052 01012003 
IČO: 00672009 - Oú Krásný Les 2029 List: 12 Čas: 13h49m34s Datum: 03.08.2004
*********************************************************************************************************
* K N I H A R O Z P O Č T U III. V KČ *
* období : 12/2003 *
*********************************************************************************************************
H Datum Č.dokl Su Au OdPa Pol Zj Uz Orj Org Rozp. schválený Úpravy rozpočtu Rozp. upravený AS

*P 231 30 6171 5159 22.000,00 22.000,00

;Základní běžný účet;ZB+ - vřdajovř ˙Ŕet;Činnost místní správy;Služby pošt:;;;
3 12/31 006666 231 30 6171 5161 2.000,00-
MS/11 231 30 6171 5161 4.000,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*P 231 30 6171 5161 4.000,00 2.000,00- 2.000,00

;Základní běžný účet;ZB+ - vřdajovř ˙Ŕet;Činnost místní správy;Služby telekomunikací a radiokomunikací:;;;
3 12/31 006666 231 30 6171 5162 20.000,00
MS/11 231 30 6171 5162 30.000,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*P 231 30 6171 5162 30.000,00 20.000,00 50.000,00

;Základní běžný účet;ZB+ - vřdajovř ˙Ŕet;Činnost místní správy;Služby peněžních ústavů:;;;
MS/11 231 30 6171 5163 47.000,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*P 231 30 6171 5163 47.000,00 47.000,00

;Základní běžný účet;ZB+ - vřdajovř ˙Ŕet;Činnost místní správy;Konzultační, poradenské a právní služby:;;;
3 12/31 006666 231 30 6171 5166 32.000,00
MS/11 231 30 6171 5166
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*P 231 30 6171 5166 32.000,00 32.000,00

;Základní běžný účet;ZB+ - vřdajovř ˙Ŕet;Činnost místní správy;Služby školení a vzdělávání:;;;
3 12/31 006666 231 30 6171 5167 6.000,00
MS/11 231 30 6171 5167
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*P 231 30 6171 5167 6.000,00 6.000,00

;Základní běžný účet;ZB+ - vřdajovř ˙Ŕet;Činnost místní správy;Nákup ostatních služeb:;;;
3 12/31 006666 231 30 6171 5169 149.000,00
MS/11 231 30 6171 5169
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*P 231 30 6171 5169 149.000,00 149.000,00

;Základní běžný účet;ZB+ - vřdajovř ˙Ŕet;Činnost místní správy;Opravy a udržování:;;;
3 12/31 006666 231 30 6171 5171 103.000,00
MS/11 231 30 6171 5171 5.000,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*P 231 30 6171 5171 5.000,00 103.000,00 108.000,00

;Základní běžný účet;ZB+ - vřdajovř ˙Ŕet;Činnost místní správy;Programové vybavení:;;;
3 12/31 006666 231 30 6171 5172 20.000,00-
MS/11 231 30 6171 5172 25.000,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*P 231 30 6171 5172 25.000,00 20.000,00- 5.000,00

;Základní běžný účet;ZB+ - vřdajovř ˙Ŕet;Činnost místní správy;Cestovné (tuzemské i zahraniční):;;;
3 12/31 006666 231 30 6171 5173 14.000,00
MS/11 231 30 6171 5173
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*P 231 30 6171 5173 14.000,00 14.000,00
Lic: D1LS OrgNum: 2029 * * * U C R - G O R D I C * * * UCRHR052 01012003 
IČO: 00672009 - Oú Krásný Les 2029 List: 13 Čas: 13h49m34s Datum: 03.08.2004
*********************************************************************************************************
* K N I H A R O Z P O Č T U III. V KČ *
* období : 12/2003 *
*********************************************************************************************************
H Datum Č.dokl Su Au OdPa Pol Zj Uz Orj Org Rozp. schválený Úpravy rozpočtu Rozp. upravený AS


;Základní běžný účet;ZB+ - vřdajovř ˙Ŕet;Činnost místní správy;Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organizacím:;;;
3 12/31 006666 231 30 6171 5229 12.000,00
MS/11 231 30 6171 5229
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*P 231 30 6171 5229 12.000,00 12.000,00

;Základní běžný účet;ZB+ - vřdajovř ˙Ŕet;Činnost místní správy;Platby daní a poplatků:;;;
3 12/31 003333 231 30 6171 5362 18.335,00
MS/11 231 30 6171 5362
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*P 231 30 6171 5362 18.335,00 18.335,00
*R 231 30 6171 1.284.500,00 566.335,00 1.850.835,00
*A 231 30 3.417.781,00 706.335,00 4.124.116,00
*S 231 6.835.562,00 2.580.908,00 9.416.470,00

H ME DE DOKLAD SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG MD DAL
Zadaná maska od: 0 00 00 000000 000 00 0000 0000 000 00000 0000 0000000000 999.999.999.999,99- 999.999.999.999,99-
do: * ** ** ****** *** ** **** **** *** ***** **** ********** 999.999.999.999,99 999.999.999.999,99

Legenda mezisoučtů : *S - mezisoučet za SU
*A - mezisoučet za AU
*R - mezisoučet za OdPa
*P - mezisoučet za Pol
*Z - mezisoučet za ZJ
*U - mezisoučet za UZ
*J - mezisoučet za Orj

Úřad

Aktuální stavy toků

23.5.2024 04:00

Aktuální výška:

14 cm

23.5.2024 04:40

Aktuální výška:

10 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
Frýdlant - Řasnice normální
Frýdlant normální